NIJMEGEN STREETLIFE

Het mooie van het onderwerp straatfotografie, het leven op straat, zijn de verhalen die je voor de camera ziet gebeuren. En waar ik , maar ook degenen die de foto ziet, ieder zijn eigen verhaal bij in kan beelden. Waarbij ik  hoop dat de foto iets het met gevoel van de toeschouwer doet.

error: Content is protected !!